Artificiele Intelligentie (AI) schrijft deze tekst

Wat kan chatGTP (AI) met ‘Hildegard en Hunsruck’


Je kent inmiddels vast wel de nieuwe manier om een tekst te maken met het in de VS ontwikkelde programma chatGTP. Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik me af wat het chatprogramma (schrijfprogramma) zou dan als ik het de opdracht “Hildegard en de Hunsruck’ zou geven. Het resultaat zie je hieronder. Een keurig tekstje.

Geen kennis-tool

Weet je echter meer van het leven van Hildegard von Bingen dan ontdek je zowel fouten als discutabele beweringen en belangrijke hiaten. De gekleurde stukken tekst geven aan dat hier sprake is van een fout, hiaat of tekortkoming. Ben je benieuwd waar mijn kennis vandaan komt? Niet van chatGTP want dat is geen kennis-tool, maar een creatieve tool om teksten te maken. Kennis verwerf je door studie, door je weg te banen door vele bronnen en deze met elkaar te vergelijken en de betrouwbaarheid van de afzender te toetsten.

ChatGTP (Chatbot) ‘Hildegard en de Hunsruck

‘Hildegard in de Hunsrück verwijst waarschijnlijk naar de beroemde Duitse mystica, theologe en componiste Hildegard von Bingen, die leefde in de 12e eeuw.

De Hunsrück is een bergachtig gebied in het westen van Duitsland waar Hildegard een groot deel van haar jeugd en adolescentie doorbracht.

Hildegard werd in 1098 geboren in Bermersheim een dorp in de regio Rijnland-Palts in Duitsland.

Zij was het tiende kind van adellijke ouders en werd op jonge leeftijd aan de kerk toegewijd.

Op achtjarige leeftijd werd Hildegard bij Jutta van Sponheim ondergebracht, een kluizenares die in een hermitage in de Disibodenberg in de Hunsrück woonde. Hildegard kreeg haar opvoeding van Jutta en werd blootgesteld aan een strenge kloosterlijke levensstijl.

Toen Jutta in 1136 stierf, werd Hildegard gekozen om haar op te volgen als leider van de vrouwengemeenschap in Disibodenberg. Ze bleef daar vele jaren wonen, maar uiteindelijk stichtte ze haar eigen klooster in Rupertsberg bij Bingen, waar ze woonde tot haar dood in 1179.Hildegard stond bekend om haar geschriften over theologie, geneeskunde en

natuurgeschiedenis,

en om haar muzikale composities. Ze stond ook bekend om haar visioenen, die ze vastlegde in haar boek Scivias.

Haar werk had een grote invloed op de ontwikkeling van de middeleeuwse theologie en mystiek, en ze werd in 2012 heilig verklaard door paus Benedictus XVI.’

(Tekst gemaakt door chatGTP)

En dit doet chatbot met alleen het woord Hildegard

‘Hildegard kan verwijzen naar Hildegard van Bingen, een beroemde Duitse mystica, theoloog, en componist uit de 12e eeuw. Ze was een invloedrijke figuur in de middeleeuwse kerk en wordt vandaag de dag nog steeds vereerd als heilige in de katholieke kerk. Hildegard schreef veel over theologie, filosofie, geneeskunde en kosmologie, en was ook een begenadigd musicus en componist.

Haar werk was niet alleen van grote invloed op de middeleeuwse cultuur en religie, maar blijft tot op de dag van vandaag inspireren en fascineren. Haar mystieke visioenen en spirituele inzichten zijn nog steeds relevant voor veel mensen, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging.’

(tekst chatGTP)

Doe maar iets met Hildegard

Geef ik chatGTP echter een zogenaamde vrije opdracht ‘doe maar iets met Hildegard’ dan worden de accenten weer anders gelegd:

‘Hildegard von Bingen was een middeleeuwse abdis, schrijfster, componiste en zieneres die leefde in Duitsland van 1098 tot 1179. Zij staat bekend om haar theologische geschriften, maar ook om haar muzikale composities en visionaire ervaringen.

Een van Hildegards beroemdste werken is de “Symphonia armoniae celestium revelationum,” of “Symfonie van de harmonie der hemelse openbaringen”, een verzameling van 77 liederen die zij componeerde. De liederen zijn geïnspireerd op haar visioenen van engelen en het goddelijke, en worden beschouwd als enkele van de vroegst bekende voorbeelden van polyfone muziek.

Hildegard schreef ook uitgebreid over theologie, geneeskunde en natuurgeschiedenis, en stond bekend om haar holistische benadering van genezing. Zij geloofde dat het menselijk lichaam een microkosmos was van het universum, en dat gezondheid kon worden bereikt door de lichaamsvochtigheid in evenwicht te brengen en in harmonie met de natuur te leven.

De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor het werk van Hildegard, en zij is erkend als feministisch icoon en wegbereider voor vrouwen op het gebied van muziek, theologie en geneeskunde. Haar geschriften en muziek blijven mensen inspireren en haar nalatenschap leeft voort als een bewijs van de kracht van visionair denken en creativiteit.’

(tekst ChatGTP)

Vraag ik chatGTP een tekst te leveren met alleen het woord Hildegard dan krijg ik een feitelijk juist maar oersaai stukje tekst. De toevoeging Hunsruck aan Hildegard levert veel onjuistheden, vraagtekens en discutabele teksten op.

Geef ik chatGTP daarentegen een vrije opdracht ‘doe iets met Hildegard’ dan krijg ik een tekst waarbij de nadruk ligt op datgene wat vooral nu interessant geworden wordt aan Hildegard : haar muziek, haar theologie en haar holistische aanpak van geneeskunde. De tekst vergeet ook niet te vermelden dat ze een feministisch icoon zou zijn.
en het wemelt van de anachronisme zoals feminisme en holisme.

De aard van je opdracht bepaald het resultaat
Hildegard Magazine april 2023

Wil je een tekst die ‘nog’ zelf gecreëerd is met kunstwerken die ook uit eigen brein ontsproten zijn? Bestel dan het Hildegard Magazine april 2023. Verrassend interessant en voorzien van mooie foto’s en eigen materiaal.

Vanaf 10 bestellingen is de prijs per nummer 12,50. Dus ik hoop op veel geïnteresseerden. De opbrengst gaat zoals al eerder gezegd in de spaarpot voor een Hildegard Festival in de Hunsruck. Benieuwd wat chatGTP hiervan zou maken…

En ben je benieuwd hoe ik de eerste tekst zou schrijven? Laat het even weten via de mail . Bij voldoende belangstelling wijd ik daar dan nog een volgend blogje aan.

Geef een reactie