Het geestelijk licht

on

18 december


We naderen de kerstdagen en wat is kerst zonder engelen in de kerstboom die de ‘blijde boodschap’ verkondigen.

“Toen God zei: ‘Laat er licht zijn’, ontstond het geestelijk licht, dat zijn de engelen!” (Hildegard van Bingen)

Voor Hildegard von Bingen waren engelen echter om een heel andere reden belangrijk: dr. Barbara Stühlmeyer schrijft in haar boek ‘Lebendiges Licht: Die Engel als Wegweiser zum Sinn in der Schau Hildegards von Bingen uit 2021, dat Hildegard von Bingen engelen zag als de sleutel tot het begrijpen van de schepping. ‘ Engelen laten ons begrijpen wat de wereld in de kern bij elkaar houdt’ .
Volgens Stühlmeyer waren voor Hildegard engelen echte wezens die mensen begeleiden, weliswaar van nature onzichtbaar, ‘maar soms zag zij ze ‘in hun lichte vorm’ als ‘broers’ met wie zij verbonden was door een gemeenschappelijke vader.’

Voor ons, 21ste eeuwers is het vaak lastig om Hildegard in haar gedachtengang te volgen. Wie gelooft er nou nog in engelen? En geestelijk licht? Huh, zullen velen van jullie waarschijnlijk zeggen.
Feestelijk licht. Met kerst. Oké. Maar geestelijk?

Ons spraakgebruik kent echter nog veel uitdrukkingen die naar engelen verwijzen, zoals

  • reddende engel
  • engelen geduld
  • een engeltje op je schouder
  • het is alsof een engeltje op je tong piest
  • beschermengel

En daarmee zijn engelen nog niet geheel verdwenen uit ons bewustzijn.

In Duitsland kennen ze een geheel eigen verbeelding van beschermengelen die overal met de kerst te koop zijn.

Hiërarchie van engelen bij Hildegard

Hildegard toont ons in haar zesde en laatste visioen van het eerste boek van de Scivias een mandala-afbeelding die de heilige hiërarchie van engelen symboliseert.
Geheel volgens de oude traditie, die gebaseerd is op de heilige schrift, kerkelijke overleveringen uit de vroegste tijden en op het werk van kerkleraren als de Gregorius de Grote, Thomas van Aquino en Bernardus van Clairvaux laat haar visioen een ‘heilige ordening’ van engelen zien, waarvan de ‘hoogste’ deelhebben aan Gods kennis en activiteit en op hun beurt engelen leiden die lager in de hiërarchie staan.

Het koor van Engelen


De Engelen-hiërarchie kent drie hiërarchieën, die elk uit drie koren bestaan. In de wereld van God is alles tenslotte een weerspiegeling van de heilige drie-eenheid.
Op de afbeelding in de Scivias zijn de negen koren in cirkelvormige rijen gegroepeerd rondom het stralende witte centrum , dat God zelf symboliseert.

In de buitenste laag staan de engelen, aartsengelen en de krachten die menselijke geschiedenis volgen, ons helpen situaties en problemen te doorzien en ons beschermen wanneer we in moeilijkheden zijn. Als boodschappers van God staan ze dicht bij de mens.

Drie aartsengelen (van links naar rechts) Michael, Gabriel en Rafael


Bij de tweede laag horen de heerschappijen, die staan voor wijsheid en intuïtie, de vorsten die regerings- en religieuze leiders beschermen en helpen de juiste beslissingen te nemen en de machten die samenwerken met de tronen in de binnenste kern of eerste laag. De machten staan voor moed en dapperheid.


Bij de eerste laag horen de serafijnen, cherubijnen en tronen. Zij staan het dichts bij het stralende witte centrum, dat god zelf symboliseert.
De serafijnen bestaan uit puur licht en zijn met het fysieke oog niet waar te nemen.
De cherubijnen sturen de positieve energie en respecteren de wijsheid van de goddelijke bron. En de tronen zijn de ontdekkers van de goddelijke bron, zij verzamelen positieve energie en staan voor gerechtigheid.

Geef een reactie